Totaliseer alle sheets

Om een totaalblad te maken met optellingen van de inhoud van alle cellen in alle sheets heb ik deze oplossing gemaakt.

Geef twee sheets de naam start en end en daar tussen alle op te tellen sheets.

startend

 

 

Alle cellen van blad1 t/m blad4 worden opgeteld dmv de formule  =SOM(start:end!B6)   deze formule telt de cel B6 van alle sheets tussen sheet start en end bij elkaar.

Als je tussen de bladen start en end nog een tabblad tussen zou voegen zou deze in de totaal optelling mee genomen worden.

Het is slim om de tabbladen start en end te verbergen met Opmaak–> Blad —> Verbergen.

In dit geval is er ook gevraagd om in het totaalblad te kunnen zien of een van de tussenligende bladen een lege cel heeft in de optelling    dat is duidelijk gemaakt met een VBA code die doorlopen wordt bij iedere activatie van het Totaalblad   als een of meer van de cellen leeg of 0 heeft komt er een opmerking in de cell van het totaalblad.

Een voorwaarde om de macro te laten lopen is macro’s toestaan bij  Extra–>Macro–>Beveiliging  daar op laag of gemiddeld zetten.

Download hier,

somsheets

Categories: VBA