Wat is VBA?

VBA staat voor Visual Basic for Applications- Applications zijn de onderdelen van de Microsoft Office-suite zoals Word, Outlook, Excel, enz. VBA is de programmeertaal achter deze toepassingen en is beschikbaar  voor de gebruikers die deze toepassingen willen aanpassen naar hun wens. Elke applicatie heeft zijn eigen variatie van VBA. Delen van VBA-programmacode worden vaak aangeduid als ‘macro’s ‘.

VBA maakt het mogelijk de applicatie zodanig aan te passen dat het nog meer mogelijkheden bied dan alleen de bestaande formules en functies.  Excel is b.v. zodanig aan te passen met nieuwe functies die niet mogelijk zijn met alleen formules. Het is zelfs mogelijk complexe applicaties te ontwikkelen. Applicatie met koppelingen tussen Excel ,Word en Outlook zijn ook mogelijk. Het is vaak niet bekend bij de gebruikers van deze applicaties dat er zoveel mogelijkheden bestaan.